Type 1 / Type 2未乾燥塗膜厚度計

Type 1 / Type 2為簡易型的塗膜厚度計。在塗層未乾燥時,將厚度計垂直壓在塗膜平面上,以目視檢查塗料深度的檢驗方式。

型號
Type 1 / Type 2
測定對象
未乾燥塗層
測定範圍
Type 1:25um~700um
Type 2:100um~1500um