EMF-827電磁波測試器

EMF-827電磁波偵測計

1.          測量範圍:0.1 ~ 20000 m Gauss
                            0.01 ~ 2000 u Tesla
2.          測量頻寬:30 ~ 300Hz
3.          精確度:±4% (50 / 60Hz)
4.          應用範圍廣泛,可測量電腦螢幕家電設備醫療設備電力系統等等之電磁波
5.          採分離式設計,方便測量讀取