TM-946四視窗顯示溫度計

l   測溫範圍Type K:-100.0~1300.0℃
         Type J:-100.0~1150.0℃
Pt 100Ω:-199.9~850℃
l   可同時測量顯示四個溫度測量點(Type K/J)
l   精確度:±0.5%
l   攝氏℃/華氏℉單位選擇
l   可記錄16000筆資料
l   讀值鎖定及記錄測量中之最大/最小值
l   尺寸:174x68x42mm
l   RS-232 / USB連接介面(軟體選購)

請參考型錄說明