TM-925雙組溫度計

l   測溫範圍Type K:-50.0~1300.0℃
         Type J:-50.0~1100.0℃
l   兩組溫度同時測量顯示
l   精確度:±0.4%
l   攝氏℃/華氏℉單位選擇
l   可記錄1600筆資料
l   讀值鎖定及記錄測量中之最大/最小值
l   尺寸:135x60x33mm
l   RS-232 / USB連接介面(軟體選購)

請參考型錄說明